Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Sielcu – etap I

Ostrów Mazowiecka, dn. 2 lipca 2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY &

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Brzozowej w Podborzu

Ostrów Mazowiecka, dn. 2 lipca 2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY &

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ul. Podmiejskiej w Ugniewie

Ostrów Mazowiecka, dnia 2 lipca 2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ostr&

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dn. 06 maja 2019 r. Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Żale w Starym Lubiejewie

Ostrów Mazowiecka, dn. 29 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Żale w Starym Lubiejewie”

Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 marca 2019 r. IG.271.3.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 31 grudnia 2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o zamówieniu -"Remont budynku w Pałapusie"

Ostrów Mazowiecka, 20.12.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Remont budynku w Pałapusie” &nbs

Ogłoszenie o zamówieniu - Wyposażenie sali gimnastycznej oraz boiska w Komorowie

Ostrów Mazowiecka, dnia 15.11.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. po