Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - "Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 23 sierpnia 2018 r. IG.271.29.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Niniejszym informuję, że w ramach zapytania ofertowego na „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków d

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Leśnej i ul. Wspólnej w Ugniewie

Ostrów Mazowiecka, 1 sierpnia 2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ostrów Mazowiecka, 27 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka"

Ostrów Mazowiecka, dnia 28 czerwca 2018 r. IG.271.22.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustaw

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup, dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu TIK w ramach Projektu „OSTRO Z WIEDZĄ”

IG.271.18.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w ramach niniejszego postępowania na: Zakup, dostawę wraz z uruchomieniem sprzętu TIK w ramach Projektu „OST...

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa świetlicy w Starej Grabownicy

Ostrów Mazowiecka, dnia 17 maja 2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp inform

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Kalinowie

Ostrów Mazowiecka, dnia 17.05.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p&oacu

Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZĄ – wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka”

W dniu 28 marca 2018 r. w Bazie Konkurencyjności zamieszczono ogłoszenie pod numerem 1100046 Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie zajęć edukacyjnych dla nauczycieli uczących w szkołach z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w r

Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu „OSTRO Z WiEDZĄ - wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka"

W dniu 7 maja 2018 r. podpisano umowę z firmą CREATIVE Ewelina Słomczyńska z siedzibą przy ul. Brzostowej 61, 07-306 Brok na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZĄ – wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej...