Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Ostrów Mazowiecka, dnia 26 lutego 2016 r. IG.271.2.2016 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Bieżącą...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa ulicy Kościelnej w Komorowie”

Opis przedmiotu zamówienia CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kościelnej w Komorowie. Zakres zadania obejmuje odcinek leżący na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz na terenie jednostki wojskowej. Obydwa odcinki należy wykonać w takiej samej...