Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.25.21.27-4 – roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków Przedmiotem zamówienia jest budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości do 4,9 m3/d dla budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach wraz z odprowadzeniem ścieków...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa drogi Jelenie”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Jelenie od km 0+000 do km 0+228,5 o szerokości jezdni 3,0 m i poboczy 2x0,5 m. Przewidywany zakres robót: formowanie poboczy, profilowanie i zagęszczenie dna koryta podbudowy, obramowanie...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

CPV: 45.00.00.00-7; 45.11.00.00-1 Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela. Lp.