Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 31 grudnia 2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o zamówieniu -"Remont budynku w Pałapusie"

Ostrów Mazowiecka, 20.12.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Remont budynku w Pałapusie” &nbs

Ogłoszenie o zamówieniu - Wyposażenie sali gimnastycznej oraz boiska w Komorowie

Ostrów Mazowiecka, dnia 15.11.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. po

Ogłoszenie o zamówieniu - "Remont ul. Bociańskiego w Komorowie"

Ostrów Mazowiecka, dnia 18.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuj

Ogłoszenie o zamówieniu - "Rozbudowa i przebudowa dróg w Starej Grabownicy"

Ostrów Mazowiecka, dnia 11.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuj

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Wschodniej w Starym Lubiejewie

Ostrów Mazowiecka, dnia 12.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustaw

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w Nagoszewce

Ostrów Mazowiecka, dnia 11.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach po