Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M.P. 2019 poz.338, ze zmianami) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do...