Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2020 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. wspołpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniach 16 - 29 sierpnia 2018 r.