Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2019 r. o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomosci przez Gminę Ostrów Mazowiecka

położonej w Komorowie, oznaczonej jako działki: nr 591/3 o pow. 0,0200 ha i nr 591/7 o pow. 0,0100 ha, zajętejpod drogę publiczną - ulicę Świerkową w Komorowie, zaliczona do kategorii dróg gminnych. Obwieszczenie podano do publicnej wiadomości w dniach 29 marca 2019 r. - 12 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2018 r. o wydaniu decyzji stwierdzajacej nabycie nieruchomości na własność powiatu ostrowskiego

w obrębie 0026, Podborze, jednostce ewidencyjnej 141607_2, Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonej jako działka nr 141/869 o pow. 0,0800 ha. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniach 16 maja 2018 r.- 30 maja 2018 r.