Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2019 r. o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomosci przez Gminę Ostrów Mazowiecka

położonej w Komorowie, oznaczonej jako działki: nr 591/3 o pow. 0,0200 ha i nr 591/7 o pow. 0,0100 ha, zajętejpod drogę publiczną - ulicę Świerkową w Komorowie, zaliczona do kategorii dróg gminnych. Obwieszczenie podano do publicnej wiadomości w dniach 29 marca 2019 r. - 12 kwietnia 2019 r.