Obwieszczenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 11 sierpnia 2020r. Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrz

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Maz. Ostrów Mazowiecka, dnia 3 sierpnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ostrów Mazowiecka, dnia 4 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Maz. R.6220.13.2020 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do org

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2655W w m. Ugniewo”

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka, dnia 30 lipca 2020 r. R.6220.10.2020 Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działki nr ew. 502/2 w Kalinowie”, obręb Kalinowo, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Maz. Ostrów Mazowiecka, dnia 1 lipca 2020 r. R.6220.6.2020 Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dn

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedsięwzięcie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2655W w m. Ugniewo”, obręb Ugniewo, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie, planowanego do realizacji przez Inwestora - Zarząd Powiatu Ostrowskiego z siedzibą ul. 3 Maja 68 w Ostrowi Mazowieckiej.

Ostrów Mazowiecka, dnia 24 czerwca 2020 r. R.6220.10.2020 Stosownie do art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256), Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka zawiadamia, iż zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o odmowie wydania decyzji...