Otwarte konkursy ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2021 roku

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2021 roku. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie...

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka 2020 roku.

Oferta dofinansowana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.) oraz art. 11,

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem lub w górach dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka.

Termin i warunki składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych...

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2019 roku

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.) oraz art. 11, art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs...

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem lub w górach dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka.

Termin i warunki składania ofert: 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania...

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2018 roku

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego...