Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: BI.RUZ.4210.50.2020.MK

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości dn. 17 09.2020 r. - 01.10 2020 r.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: BI.RUZ.4210.48.2020.MK

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości dn. 17.09.2020. r. - 01 10.2020 r.

Ogłoszenie - inwentaryzacja

Gminna Komisja Inwentaryzacyjna w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 25.08.2020 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu, na okres 30 dni, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Wł. Sikorskiego 5, spisy inwentaryzacyjne oraz odpisy protokołów mienia komunalnego. W terminie do dnia 25.09.2020 r. osoby fizyczne...

Zapytanie cenowe na usługi obejmujące zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Maz. Ostrów Mazowiecka, dnia 2 lipca 2020 r. R.602.1.2019 Informacja z ofert na usługę obejmującą zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatk