Uchwały Rady

Wybierz rok

Sesja Nr XX z dnia 22 stycznia 2013 r.

U C H W A Ł A Nr XX / 226 / 13 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie: prowadzenia przez Gminę Ostrów Mazowiecka działalności w zakresie telekomunikacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,