Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 133/20 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Ostrów Mazowiecka oraz określenia regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 poz. 2277 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie: 1. Rozumek Sylwester – Przewodniczący Komisji 2....

Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem lub w górach dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.) oraz § 12 „Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...

Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Ostrów Mazowiecka oraz określenia regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 poz. 2137 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie: 1. Rozumek Sylwester – Przewodniczący Komisji 2. W&oac

Zarządzenie Nr 356/18 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem lub w górach dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2018 poz. 450 t.j.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego...

Zarządzenie Nr 270/17 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2017 roku zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem lub w górach dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 12 „Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...

Zarządzenie Nr 266/17 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem lub w górach dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016 poz. 1817 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie...

Zarządzenie Nr 177/16 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2016 roku zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem lub w górach dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze. zm.) oraz § 12 „Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...

Zarządzenie Nr 176/16 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem lub w górach dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 175/16 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2016 roku zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem lub w górach dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze. zm.) oraz § 12 „Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...