Referat Infrastruktury Gminnej

Referat Infrastruktury Gminnej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) zarządzania infrastrukturą komunalną,
2) gospodarowania nieruchomościami Gminy,
3) nadzoru właścicielskiego nad majątkiem Gminy,
4) opracowywania kalkulacji cen za usługi komunalne,
5) organizacji ruchu na drogach gminnych,
6) organizacji i funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Gminie.
7) gospodarki odpadami oraz ochrony sanitarnej Gminy,
8) realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę i ich rozliczenia końcowego,
9) remontów mienia komunalnego.
10) rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
11) realizacji polityki mieszkaniowej Gminy,
12) gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi,
13) ochrony zabytków, cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,
14) nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości,
15) rozgraniczenia nieruchomości,
16) planowania i kompletnego przygotowania przedsięwzięć inwestycyjnych
z zakresu infrastruktury drogowej,
17) wyszukiwania możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań Gminy,
18) ) przygotowywania propozycji dotyczących zadań Gminy kwalifikujących się do wsparcia finansowego spoza budżetu Gminy,
19) przygotowywania wniosków i projektów na dofinansowanie zadań,
20) monitorowania i rozliczania projektów, realizowanych ze źródeł pozabudżetowych,
21) przygotowywania dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów,
22) ustalania długoterminowych planów i programów rozwoju Gminy,
23) koordynowania przyjętych przez Gminę celów i planów.

Stanowiska

Kierownik Referatu

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Główny specjalista ds. Internetu, dróg i inwestycji

Inspektor ds. infrastruktury gminnej

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy

Podinspektor ds. drogownictwa

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2008 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7483
13 czerwca 2019 13:11 (Małgorzata Książek) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. drogownictwa.
13 czerwca 2019 13:10 (Małgorzata Książek) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy.
02 października 2017 11:28 (Małgorzata Książek) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor d.s drogownictwa.