Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Do wniosku przedkładam następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o wpisie ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
  3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym;
  4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży;
  5. Dokument udzielenia pełnomocnictw w przypadku wypełnienia pkt. 1e w/w wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 5

pokój nr 3 (parter)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2013 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 669
18 listopada 2013 14:12 (Małgorzata Książek) - Aktualizacja danych sprawy.
18 listopada 2013 13:19 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika.
18 listopada 2013 13:19 (Małgorzata Książek) - Utworzenie sprawy.