Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Termin i sposób załatwienia

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2013 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 626
05 stycznia 2016 12:58 (Małgorzata Książek) - Aktualizacja danych sprawy.
05 stycznia 2016 12:57 (Małgorzata Książek) - Usunięcie załącznika.
18 listopada 2013 12:53 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika.