Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Gminnej Kadencja 2006 - 2010

Informacje

Sprawy gospodarki żywnościowej i rolnej, leśnictwa, geologii, ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz ochrony sanitarnej gminy i zapobieganie klęskom żywiołowym, a także - mienia gminnego, gospodarki planowania przestrzennego i budownictwa, infrastruktura techniczna gminy, w tym drogownictwo, strategia rozwoju gminy, gminne inwestycje i gospodarcza współpraca z innymi podmiotami

Skład

Przewodniczący Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2010 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 11370
01 grudnia 2010 13:00 (Małgorzata Książek) - Zmiana nazwy organu: Rada Gminy 2006 - 2010.