Komisja Budżetu i Finansów Kadencja 2006 - 2010

Informacje

Opiniowanie budżetu gminy, jego realizacji, sprawy związane z polityką finansową gminy

Skład

Przewodnicząca Komisji

Z-ca Przewodniczącej Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2010 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 11368
01 grudnia 2010 13:00 (Małgorzata Książek) - Zmiana nazwy organu: Rada Gminy 2006 - 2010.