Rada Gminy 2006 - 2010 Kadencja 2006 - 2010

Wybierz kadencję

Skład

Przewodniczący Rady

Informacje

Przewodniczący Rady - Tadeusz Jabłonka

KWW ”Gmina”, Okręg III. Lat 50. Radny poprzedniej kadencji. Podobnie, jak w poprzedniej, i obecnie wybrany został na Przewodniczącego Rady Gminy. Absolwent LO w Ostrowi Mazowieckiej. Jest pełnomocnikiem właściciela Mieszalni Pasz w Nieskórzu, gdzie mieszka. Jego rodzina, to żona i troje studentów - dwie córki i syn. Interesuje się łowiectwem – od 20 lat jest członkiem koła łowieckiego „Zielony krąg”. „Zostałem radnym – mówi o sobie – bo jest jeszcze wiele do zrobienia w mojej wsi, jak również w mojej gminie.”

Z-ca Przewodniczącego Rady

Informacje

Z-ca Przewodniczącego Rady - Tadeusz Baranowski

KWW ”Gmina”, Okręg III. Lat. 50. Radny poprzedniej kadencji. W obecnej Radzie Gminy pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Ostrowi Mazowieckiej. Prowadzi własne gospodarstwo rolne w Jasienicy. Jego rodzina, to żona Hanna i czwórka dzieci. Interesuje się sportem, filmem, dobrą muzyką, oraz polityką. Lubi robić coś pożytecznego dla społeczeństwa, nie lubi bałaganu, obłudy i fałszerstwa. „Zostałem radnym – mówi – ponieważ chciałbym współpracować z miejscowym społeczeństwem i wspólnie rozwiązywać problemy.” Jego priorytety w pracy radnego – to tworzenie nowych miejsc pracy dla młodzieży.

Z-ca Przewodniczącego Rady

Informacje

Z-ca Przewodniczącego Rady - Jerzy Mikołajczyk

KWW „Gmina”, Okręg I. Lat 39. Rolnik z Nagoszewki. Radny poprzedniej kadencji. W obecnej również pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy i jest też członkiem Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki. Społecznie - pełni funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Starym Lubiejewie. Jego rodzina, składa się z 5 osób - dwóch synów i córki. Interesuje się piłką nożną i siatkową, oraz dobrym filmem. Lubi spotkania w gronie rodziny i znajoimych, nie lubi zakłamania. „Zostałem radnym – mówi – ponieważ chciałbym coś zrobić dla społeczeństwa nie tylko w swojej miejscowości, ale w całej gminie". Jego priorytety w pracy radnego – to poprawa warunków życia mieszkańców wsi i ich bezpieczeństwo.

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Elżbieta Grabowska

Lat 55. W Radzie Gminy pełni funkcję członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Gminnej.

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Marian Kacprzak

KWW „Gmina”, Okręg Nr III. Lat 43. Absolwent Liceum Techniczno – mechanicznego w Ostrowi Mazowieckiej. Wraz z żoną Grażyną, prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Kalinowo. Wychowują trzy córki – Sylwię (17), Emilię (14) i Joannę (4). Cieszy ich każda przeżyta razem chwila, lubią wspólne posiłki i wycieczki, głownie do lasu i nad wodę. Pan Marian interesuje się sposobami otrzymywania energii, głównie ze źródeł odnawialnych – geotermia, energia słoneczna, elektrownie wiatrowe. Zajmują go również warunki, wymagania i problemy życia, stawiane rolnikom mieszkającym w Unii Europejskiej. Lubi wskazywać ludziom sens życia, fotografować i samodzielnie wywoływać zdjęcia, grać na gitarze. Nie lubi sytuacji bez wyjścia, beznadziei, chamstwa i pesymizmu. Mówi o sobie - „Zostałem radnym, ponieważ znam bardzo dobrze problemy wsi, bo sam się z nimi spotykam na co dzień, i na ile będzie to możliwe, chcę pomagać w ich rozwiązaniu.” Jego priorytety w pracy radnego – to troska o poprawę warunków bytu wszystkich mieszkańców wsi i dobra współpraca z samorządem.

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Marek Laskowski

Lat. 44. W Radzie Gminy pełni funkcję członka Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki. Ukończył Technikum Mechaniczne w Ostrowi Mazowieckiej. Pracuje w Zespole Młynów Interchemall Sp. z.o.o w Jelonkkach. Jego rodzina, to żona Hanna i córki Karolina i Paulina. Interesuje się sportem, historią i geografią. Lubi spędzać wolny czas w gronie rodzinnym, nie lubi zawiści, kłamstwa i samolubstwa. „Zostałem radnym – mówi – ponieważ cenię i lubię pracę społeczną.” Jego priorytety w pracy radnego – to rozwój kultury i sportu, praca społeczna przy podnoszeniu wizerunku naszej gminy, oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów jej mieszkańców.

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Jerzy Zdzisław Nadany

Lat 50. W Radzie Gminy pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki.

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Dariusz Ogrodnik

Lat 22. W Radzie Gminy pełni funkcję członka Komisji Budżetu i Finansów.

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Grażyna Pieńkowska

Lat 55. W Radzie Gminy pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Gminnej, oraz jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Teresa Pych

Lat. 55. W Radzie Gminy pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów.

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Sylwester Rozumek

Lat. 49. W Radzie Gminy pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, oraz jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Tadeusz Równy

Lat. 42. Radny poprzedniej kadencji. W obecnej Radzie Gminy pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Starym Lubiejewie. Pracuje w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Ostrowi Mazowieckiej, oraz prowadzi własne gospodarstwo rolne. Jego rodzina, to żona Małgorzata, córka Martyna i syn Mateusz. Interesuje się rolnictwem i mechanizacją. Lubi dobry film i muzykę, nie lubi kłamstwa, chamstwa i obłudy. „Zostałem radnym – mówi – ponieważ chcę pomagać mieszkańcom mojej wsi w rozwiązywaniu problemów, z którymi stykają się na codzień, a moim celem jest rozwój mojej miejsowości i całej Gminy Ostrów Mazowiecka. Jego priorytety w pracy radnego – to odpowiedzialność i lojalność.

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Grażyna Skiba

Lat 48. W Radzie Gminy pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz jest członkiem Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki.

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Teresa Stankiewicz

Lat. 55. W Radzie Gminy pełni funkcję zastępcy przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów. Ukończyła Technikum Rolnicze w Płocku. Jej rodzina, to mąż Marian, oraz troje dorosłych dzieci córka Małgorzata, oraz synowie Sławomir i Cezary. Zainteresowania to ciekawa książka, oraz śledzenie bieżących wydarzeń kulturalnych i politycznych. Lubi pomagać innym, a wolny czas spędzać w gronie rodzinnym. Nie lubi obłudy, kłamstwa i braku tolerancji wobec innych poglądów ludzkich. „Zostałam radną - ponieważ lubię pracę społeczną, oraz współdziałanie z ludźmi aktywnymi". Priorytety w pracy radnej to wszelkie działania podejmowane dla dobra rodzinnej miejscowości i rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka.

Komisje

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2010 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 11374
01 grudnia 2010 13:00 (Małgorzata Książek) - Zmiana nazwy organu: Rada Gminy 2006 - 2010.