Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dn. 06 maja 2019 r. Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Żale w Starym Lubiejewie

Ostrów Mazowiecka, dn. 29 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Żale w Starym Lubiejewie” Działając w imieniu Zamawiającego, Gminy Ostrów Mazowiecka z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. gen. Władysława...

Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 marca 2019 r. IG.271.3.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na...

Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 31 grudnia 2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ostrów Mazowiecka, dn. 27 grudnia 2018 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Opis przedmiotu zamówienia. 1. Kod CPV: 90.62.00.00-9., 90.63.00.00-2 2. Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie zimowego utrzymania dróg...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Ostrów Mazowiecka, dnia 30.04.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 zamówienia Ostrów Mazowiecka, dnia 01.03.2019 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Ostrów Mazowieca, 20.02.2019 r. UWAGA !!! Przypominamy, że termin składania ofert upływa 27 lutego 2019 r. o godzinie...

Ogłoszenie o zamówieniu -"Remont budynku w Pałapusie"

Ostrów Mazowiecka, 20.12.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Remont budynku w Pałapusie” Ostrów Mazowiecka, dn. 12.12.2018 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opis przedmiotu zamówienia. 1. Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia...

Ogłoszenie o zamówieniu - Wyposażenie sali gimnastycznej oraz boiska w Komorowie

Ostrów Mazowiecka, dnia 15.11.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

Ogłoszenie o zamówieniu - "Remont ul. Bociańskiego w Komorowie"

Ostrów Mazowiecka, dnia 18.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

Ogłoszenie o zamówieniu - "Rozbudowa i przebudowa dróg w Starej Grabownicy"

Ostrów Mazowiecka, dnia 11.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Wschodniej w Starym Lubiejewie

Ostrów Mazowiecka, dnia 12.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...