Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 260642W relacji: DK nr 60 – Pólki – Koziki – droga powiatowa nr 2639W

Ostrów Mazowiecka, dnia 17 października 2019 r. IG.271.24.2019 - wszyscy wykonawcy - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont drogi gminnej nr 26024 relacji: DK nr 60 – Pólki – Koziki – droga powiatowa nr 2639W”

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Sarniej w Komorowie – etap I

Ostrów Mazowiecka, dn. 11.10. 2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nagoszewce

Ostrów Mazowiecka, 01.10.2019 r. IG.271.23.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nagoszewce&rdqu

Zaproszenie do składania ofert na zadanie „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

W dniu 30.07.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne części zamówienia na "Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka", przy czym w części nr 10 - Pałapus postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna...

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont Przedszkola Samorządowego w Komorowie - drugie postępowanie

Ostrów Mazowiecka, dnia 24.07.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont Przedszkola Samorządowego w Komorowie

Ostrów Mazowiecka, dn. 01 lipca 2019 r. Informacja o unieważnieniu postępowania Opis przedmiotu zamówienia. 1. Kod CPV: 45000000-

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi wewnętrznej Sulęcin-Kolonia

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 lipca 2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Sielc - Pólki

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 lipca 2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Sielcu – etap I

Ostrów Mazowiecka, dn. 2 lipca 2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY &

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Brzozowej w Podborzu

Ostrów Mazowiecka, dn. 2 lipca 2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY &