Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na zadanie „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

W dniu 30.07.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne części zamówienia na "Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka", przy czym w części nr 10 - Pałapus postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna...

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont Przedszkola Samorządowego w Komorowie - drugie postępowanie

Ostrów Mazowiecka, dnia 24.07.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont Przedszkola Samorządowego w Komorowie

Ostrów Mazowiecka, dn. 01 lipca 2019 r. Informacja o unieważnieniu postępowania Opis przedmiotu zamówienia. 1. Kod CPV: 45000000-

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi wewnętrznej Sulęcin-Kolonia

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 lipca 2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Sielc - Pólki

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 lipca 2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Sielcu – etap I

Ostrów Mazowiecka, dn. 2 lipca 2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY &

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Brzozowej w Podborzu

Ostrów Mazowiecka, dn. 2 lipca 2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY &

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ul. Podmiejskiej w Ugniewie

Ostrów Mazowiecka, dnia 2 lipca 2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ostr&

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dn. 06 maja 2019 r. Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Żale w Starym Lubiejewie

Ostrów Mazowiecka, dn. 29 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Żale w Starym Lubiejewie”