Wybory Prezydenckie 2020

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ostrów Mazowiecka, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu...

INFORMACJA WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 12 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 sierpnia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 i 1504), wyznacza się miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na...