Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2019 r. o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomosci przez Gminę Ostrów Mazowiecka

położonej w Komorowie, oznaczonej jako działki: nr 591/3 o pow. 0,0200 ha i nr 591/7 o pow. 0,0100 ha, zajętejpod drogę publiczną - ulicę Świerkową w Komorowie, zaliczona do kategorii dróg gminnych. Obwieszczenie podano do publicnej wiadomości w dniach 29 marca 2019 r. - 12 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2018 r. o wydaniu decyzji stwierdzajacej nabycie nieruchomości na własność powiatu ostrowskiego

w obrębie 0026, Podborze, jednostce ewidencyjnej 141607_2, Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonej jako działka nr 141/869 o pow. 0,0800 ha. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniach 16 maja 2018 r.- 30 maja 2018 r.

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości przez powiat ostrowski

w obrębie 0026, Podborze, jednostce ewidencyjnej 141607_2, Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonej jako działka nr 141/869 o pow. 0,0800 ha. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniach 26 marca 2018 r. - 09 kwietnia 2018 r.

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2018 r. o wydaniu decyzji nr 76/77/78/79/O/2018 w sprawie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa

położonej w obrębie 0004, Dybki, jednostce ewidencyjnej 141607_2, Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonej jako działka nr 358 o pow. 1,9800 ha. położonej w obrębie 0030, Przyjmy k. Poręby, jednostce ewidencyjnej 141607_2, Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonej jako działka nr 62 o pow. 3,6300 ha. położonej w obrębie...

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2018 r. o wydaniu decyzji nr 67/O/2018 w sprawie nabycia własności nieruchomosci przrz Skarb Państwa

położonej w obrębie 0029, Prosienica, jednostce ewidencyjnej 141607_2, Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonej jako działka nr 67 o pow. 10,4700 ha. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniach 14 marca 2018 r. - 28 marca 2018 r.