Stanowiska

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Główny specjalista ds. podatków i księgowości

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Główny Księgowy GOPS

Starszy Inspektor d/s świadczeń

Inspektor d/s świadczeń

Inspektor d/s świadczeń

Inspektor d/s świadczeń

Starszy pracownik socjalny

Starszy pracownik socjalny

Starszy pracownik socjalny

Starszy pracownik socjalny

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Kadr i Organizacji

Inspektor d/s kadrowych i organizacyjnych

Inspektor d/s dowodów osobistych

Inspektor d/s pozyskiwania funduszy

Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gminy

Inspektor d/s przygotowywania inwestycji

Kierownik Referatu Oświaty, Promocji i Kultury

Specjalista d/s obsługi organizacyjno - administracyjnej gminnych placówek oświatowych

Specjalista d/s obsługi organizacyjno - administracyjnej gminnych placówek oświatowych

Inspektor d/s promocji gminy

Kierownik Referatu Infrastruktury Gminnej

Główny specjalista d/s zamówień publicznych

Główny specjalista d/s Internetu, dróg i inwestycji

Inspektor d/s gospodarki nieruchomościami

Inspektor d/s gospodarki komunalnej i inwestycji

Inspektor d/s patologii społecznej i ochrony zdrowia

Specjalista d/s obsługi finansowej gminnych placówek oświatowych

Inspektor d/s finansowej obsługi gminnych placówek oświatowych

Inspektor d/s księgowości budżetowej

Inspektor d/s księgowości budżetowej

Inspektor d/s podatków i księgowości

Informatyk

Kierowca

Inspektor d/s działalności gospodarczej i rolnictwa

Inspektor d/s księgowo - płacowych

Sekretarka

Kierownik Referatu Finansowego

Inspektor d/s obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Inspektor d/s ewidencji ludności

Inspektor d/s księgowości budżetowej

Inspektor d/s ochrony środowiska

Inspektor d/s rozliczeń podatku VAT

Podinspektor d/s drogownictwa

Podinspektor d/s księgowości budżetowej

Konserwator

Podinspektor d/s podatków i księgowości

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2008 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 25341
13 stycznia 2020 13:27 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor d/s podatków i księgowości .
13 stycznia 2020 13:27 (Małgorzata Książek) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. podatków i księgowości .
27 grudnia 2019 14:41 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor d/s rozliczeń podatku VAT.