Rejestr zmian

07 listopada 2019 14:52 5 dni temu

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach: Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego

Dodanie załącznika [siwz_aktualna_na_07112019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Książek

07 listopada 2019 14:50 5 dni temu

Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach: Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego

Dodanie załącznika [wyjasnienia_z_07112019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Książek

06 listopada 2019 14:48 6 dni temu

Imienne wykazy głosowań z sesji: XI Sesja Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej - 31 października 2019 r.

Dodanie załącznika [podjecie_uchwaly_w_sprawie_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gm iny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Książek

06 listopada 2019 14:47 6 dni temu

Imienne wykazy głosowań z sesji: XI Sesja Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej - 31 października 2019 r.

Dodanie załącznika [podjecie_uchwaly_w_sprawie_zmiany_uchwaly_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Książek

06 listopada 2019 14:47 6 dni temu

Imienne wykazy głosowań z sesji: XI Sesja Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej - 31 października 2019 r.

Dodanie załącznika [podjecie_uchwaly_w_sprawie_zaciagniecia_pozyczki_dlugoterminowej_z_bu dzetu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Książek

06 listopada 2019 14:46 6 dni temu

Imienne wykazy głosowań z sesji: XI Sesja Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej - 31 października 2019 r.

Dodanie załącznika [podjecie_uchwaly_w_sprawie_wylaczenia_terenow_z_opracowania_miejscowe go.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Książek

06 listopada 2019 14:45 6 dni temu

Imienne wykazy głosowań z sesji: XI Sesja Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej - 31 października 2019 r.

Dodanie załącznika [podjecie_uchwaly_w_sprawie_uchwalenia_programu_wspolpracy_gminy_ostro w.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Książek

06 listopada 2019 14:44 6 dni temu

Imienne wykazy głosowań z sesji: XI Sesja Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej - 31 października 2019 r.

Dodanie załącznika [podjecie_uchwaly_w_sprawie_sporzadzenia_miejscowego_planu_zagospodaro wania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Książek

06 listopada 2019 14:44 6 dni temu

Imienne wykazy głosowań z sesji: XI Sesja Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej - 31 października 2019 r.

Dodanie załącznika [podjecie_uchwaly_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_dzialalnosc_wojta_g miny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Książek

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 59546